Mededelingen

Agenda Algemene Ledenvergadering

Maandag 25 november 2019, 19:30 uur.

  • Opening vergadering door voorzitter
  •  Omzetting recht van erfpacht in opstalrecht
  • Jaarverslag van secretaris
  • Jaarverslag trainingsgroep
  • Jaarverslag penningmeester
  • Behandeling en vaststelling jaarstukken, onder andere verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
  • Voorziening in vacature

–           aftreden Wim van de Maat en voorstel benoeming Leo Heuvelink tot penningmeester en wijziging functie Arie Zweers (algemeen bestuurslid (Hoofd Gebouwen & Technische Zaken))

  • Rondvraag
  • Sluiting vergadering door voorzitter

Toelichting omzetting recht van erfpacht in opstalrecht.

De Goorse IJsclub heeft in 2010 het recht van erfpacht gekregen van het perceel grond waarop de kantine en de schuur van de Goorse IJsclub staan. Het recht van erfpacht houdt in dat wij het recht van gebruik van de grond hebben en daarop ook opstallen mogen houden en gebruiken. De jaarlijkse vergoeding voor het recht van erfpacht bedraagt @ (voor 2019). Wij als bestuur hebben geconstateerd dat de juridische situatie niet helemaal overeenkomt met de feitelijke situatie en hebben daarom aan de gemeente om aanpassing gevraagd. De ondergrond van de schuur namelijk is niet in het recht van erfpacht betrokken.

Nu het gemeentelijk beleid voor sportaccommodaties gewijzigd is kunnen wij in het kader van de gevraagde aanpassing kunnen wij op dezelfde manier van onze gebouwen gebruik maken, maar dan in de vorm van een opstalrecht. Het opstalrecht geeft ons het recht onze gebouwen te hebben en te gebruiken op dezelfde manier als voorheen. Op dit moment vraagt de gemeente geen vergoeding voor opstalrechten van sportaccommodaties. Vanaf volgend jaar komen die kosten dus niet meer voor onze rekening. Wel zijn hiermee eenmalig kosten gemoeid (overdrachtsbelasting te betalen bij de notaris, € 180,00). De gemeente heeft het recht om elke vijf jaar de voorwaarden (vergoeding) voor opstalrechten te herzien.

De ijsbaanweide wordt van de gemeente gehuurd voor een jaarlijks huurbedrag @ (voor 2019). Het onderhoud van de ijsbaanweide is door het bestuur uit handen gegeven aan een boer in de buurt, die op zijn beurt de grond voor zijn productierechten kan meetellen. Beide partijen hebben daar dus baat bij.

Omdat het recht van erfpacht alleen de ondergrond van de gebouwen omvat maakt het voor de IJsclub niet uit of wij dat gebruik hebben op grond van een recht van erfpacht of een opstalrecht.

Jeroen Knol
Secretaris Goorse IJsclub
November 2019.

Deel deze pagina


Kom schaatsen bij de Goorse IJsclub!


              Het schaatsseizoen staat weer voor de deur. Op zaterdag 5 oktober start het schaatsseizoen van de Goorse IJsclub. Dit betekent
               voor de leden van de Goorse IJsclub dat ze iedere zaterdag gaan schaatsen op de optimale ijsvloer van IJsbaan Twente. Er wordt
van 8.30 uur tot 9.40 uur getraind onder leiding van ervaren trainers.

                    Bij de Goorse IJsclub kun je leren schaatsen, je techniek verbeteren en de gezellige, sportieve sfeer op het ijs proeven. Heb je zin om
                 dit ook te ervaren? Ga dan dit seizoen met ons mee naar IJsbaan Twente. Op de binnenbaan van IJsbaan Twente is er ruimte voor
                      kinderen vanaf zes jaar die graag willen leren schaatsen. Ook op de buitenbaan zijn nieuwe leden van harte welkom. Indien je belang-
                stelling hebt, is het altijd mogelijk om deel te nemen aan een proeftraining. De eerste drie deelnemers van een proefles ontvangen
                een gratis seizoenskaart van de Goorse IJsbaan! Voor opgave en informatie: info@goorseijsclub.nl


 
  Groepsfoto